יידישע לידער

משה דוד פרנקל איז געבענטשט מיט אן אוצר מיט יידישע לידער און פיוטים. ער האלט זיי טייער, זינגט זיי, און איבערטייטשט.